General John Bell Hood
Commanding

 

DE ZUIDELIJKE BATTLE VLAG.

Ik ben de battle vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika.
Ik ben een trotse vlag. Ik heb grote legers geleid tot grote overwinningen.
Aan hoge masten ben ik begroet, door de bekwaamste generaals in de geschiedenis.
Ik ben een krachtig symbool. Ik heb de macht van het bloed
van degenen die mij in de strijd droegen hoewel dat bloed soms continenten
ver weg is en generaties verwijderd van deze gevechten.
Ik ben een eervolle vlag. Gebruik mij niet voor onwaardige doeleinden.
Ik ben een symbool van trots, niet van arrogantie.
Ik vertegenwoordig de liefde voor het vaderland, niet de haat jegens iedereen.
Maar ongeacht wie mij draagt of voor welke doeleinden,
ik kan niet worden onteerd. Ik beveiligde mijn eer in honderden veldslagen
Waar goede mannen stierven en mij doorgaven aan goede mannen
die nog steeds strijden; Waar we overwonnen in bijna onmogelijk omstandigheden;
Waar we verslagen waren door overweldigende aantallen;
Waar ik zo bloedig, gescheurd, moe en vuile was als de mannen die mij droegen.
Ik ben een waardig vlag. Ik heb gewaakt over de graven van de patriotten.
Ik heb weduwen in hun eenzaamheid getroost.
Als een met bloed bevlekte lap ben ik aangenomen, als een rijke erfenis
voor de erfgenamen van degenen die alles verloren voor mijn bestwil.
Ik ben de battle vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika.
Verloog me niet .

Phillemon Van Den Borre
Full General "John.B.Hood"
Commanding C.S.A

 

Tot nu toe is het geweten dat er 102 Belgen uit de volgende staten
dienst namen en meevochten met het zuidelijk leger
Texas - Alabama - Georgia - Louiziana - Florida

General John Bell Hood zijn Texas Brigade leide zware verliezen in Tennessee
hij voegde de volgende vers toe aan zijn marslied, "The Yellow Rose of Texas"

And now I'm gonna southward
for my heart is full of woe,
I am going back to Georgia to see my Uncle Joe,
You may talk about your Beauregarde
and sing of General Lee
But the gallant Hood of Texas
played hell in Tennessee...