C.S.A werd op het slagveld van Gettysburg Pennsylvania op 2 juli 2011 officieel opgericht, met goedkeuring en ondersteuning van Generaal Robert E Lee en zijn officieren .
Het doel is om gezamenlijk aan een betere editie dan het huidige re-enactment te werken waar elke groep zijn eigenheid wordt verzekerd maar we toch een gezamenlijke strategie zullen stemmen en dienen te respecteren. Van elke groep zal er een of meer afgevaardigden zijn waarmee eventuele idee├źn,bezwaren, datums van kampen enz. .. gezamenlijk kunnen besproken worden.
In 2013 dien ik in Gettysburg Pennsylvania tegenover General Lee en Staff verslag uit te brengen over de werking van de C.S.A, dit zal plaats hebben in het bijzijn van meerdere van onze mensen .

Voorwaarden voor toetreding tot the C.S.A

Elke re-enactor dient de basiskennis van de drill te bezitten en behoorlijk periodiek gekleed te gaan.
Onderofficieren dienen kennis te hebben van de te geven bevelen tijdens een re-enactment .
Officieren dienen zich als dusdanig te gedragen en de kennis te bezitten van de bevelen .

De Drill Master(s)

Zullen uiteraard instaan voor de algemene drillsessies tijdens de kampen. Zij zullen eveneens de kennis van kandidaat toetreders toetsen en in eer en geweten beslissen of ze kunnen toetreden of, dat hun kennis van de drill dient bijgeschaafd te worden in afwachting van hun toetreding

Medical Department

De leden van het Medical Department dienen de basiskennis te bezitten ter zake en de eerste hulp toe te dienen bij kwetsuren die ter plaatse kunnen behandeld worden.

Wij dienen het volgende zeker in gedachte te houden

Indien we serieus willen genomen worden in Engeland, Duitsland, Frankrijk en de U.S.A zullen we met kennis van zaken en gedisciplineerd voor de dag moeten komen.
We dienen in een blok achter elkaar te staan, zoniet is de zaak reeds op voorhand gedoemd om te mislukken en wordt de toestand zoals we die nu kennen behouden .
Dan is het einde van een correct re-enactment gebeuren in zicht. We horen dan zeker "The night they drove Old Dixie Down" van Joan Baez zingen .