Drilinstruction

Untitled Document

Het is algemeen geweten dat er in de militaire (War Between The States)
dril handleidingen tal van verschillen waren dit van Staat tot Staat
en van Regiment tot Regiment, waarom…..? want tenslotte
komt het allemaal op het zelfde neer, orde bewaren om gaos te vermijden
op het slagveld wat natuurlijk zeer belangrijk is (was) .
De algemene dril hier voorgesteld verschilt in grote lijnen niet zoveel
met deze die onderricht wordt door het 14th Virginia en is enkel bedoeld
als geheugensteun om beter voorbereid te zijn op de volgende
drilsessie van the 14th Virginia .
Wij kijken er naar uit en hopen op nog meer deelnemers.
Zie hier de dril die door the 8th Texas Cavalry werd ondericht vanaf het jaar 2000 .

Respectfully
John Bell Hood

 

Enkele algemene richtlijnen.

Als je meewerkt aan de dril mag je er gerust wat enthousiasme insteken, het is dan nog zo plezierig om het te doen en zeker om het te zien. Vergeet niet wij zijn tenslotte een militaire groepering, je mag best trots (fier) zijn op wat je doet!!!

Bijna alle bevelen worden gegeven in twee tijden.

 • Het kennisgevend bevel,
 • Het uitvoerend bevel.

Enkel de bevelen van de dienstdoende drilinstructeur worden opgevolgd, ook wanneer er een bevel komt van iemand met een hogere graad dan de drilinstructeur. Enkel de bevelen FRONT en IN TWO LINES TO THE FRONT zijn hier een uitzondering op de regel. (wordt verder beschreven in hoofdstuk “in line of battle ”)

Tijdens het marcheren wordt de vuist gesloten met de duim voorop. De armen worden meebewogen met de cadans (de rechter arm gaat mee vooruit met het linker been en omgekeerd) Als er gemarcheerd wordt met de sabel houdt men het heft vast met de linker hand en blijft men bewegen met de rechter arm. Ook tijdens het marcheren met de riffle blijft men bewegen met de vrije arm.

Bij de eerst fall-inn wordt iedereen aanwezig op het terrein geacht zich zo vlug mogelijk op te stellen voor de dienstdoende bevelhebber. Hier wordt melding gemaakt welke activiteit er gepland staat bij de volgende fall-inn. Ook wordt het tijdstip vermeld en of het al of niet met wapens is en de welke ( pistols , saber , riffle ,…) Bij de volgende fall-inn wordt iedereen geacht in orde te zijn. Als er iemand om voor welke reden dan ook niet mee kan doen met de dril moet deze persoon vrijstelling vragen aan de captain en dit tussen de eerste en de tweede fall-inn. Als de captain op dat ogenblik niet aanwezig is gebeurd dit bij de eerste luitenant dan bij de tweede enz. Bij de tweede fall-inn moeten deze personen ook aanwezig zijn. Zij zullen dan, indien de reden gegrond is, toestemming krijgen van de dienstdoende drilinstructeur om de rangen te verlaten. En dit met de volgende melding: bv. “ Private Clint you have permission to leave the ranks.

Het vormen van de rangen.

 • Compagnie… fall inn
 • Hier kan ook regiment of squad geroepen worden afhankelijk van wie je wilt verzamelen.
 • Je komt in Place Rest voor de bevelhebber staan.
 • Met de benen lichtjes gespreid en de handen losjes op de rug.
 • Atten …… tion
 • Hier komt men in geef acht (linker been aanschuivend naar rechter been), dwz de armen gestrekt langs het lichaam met gestrekte handen duim langsheen de gele streep op de broek en de hielen een vijf-tal cm van elkaar. (rekeninghoudend met het eventueel dragen van sporen ) de voeten licht naar buiten gedraaid.
 • Dress …… Right
 • De eerste persoon aan de rechterkant blijft gewoon staan in attention en kijkt naar voor. Al de rest lijnt zich uit op de eerste man en dit door naar rechts te kijken en met gestrekte arm de schouder aan te raken van de persoon rechts van zich. Men blijft zo staan tot aan het volgende bevel.
 • Eyes …front
 • Bij dit bevel plaatst men de rechter arm terug naast het lichaam en kijkt men terug voor zich ( = terug naar attention )
 • By two’s ….. call off
 • De eerst man roep het nummer ONE , de tweede het nummer TWO , de volgende opnieuw het nummer ONE , de volgende opnieuw TWO en zo verder tot aan de laatste man. Nadat de laatste zijn nummer geroepen heeft maakt hij de melding “LAST MAN READY … SIR ”
 • By the right side …. march
 • De eerst man (ONE) (het dichtst bij de officier) maakt een kwart draai naar rechts en de volgende (TWO) (het verst van de officier) gaat rechts van de eerste staan. De volgende (ONE) gaat achter de eerst man staan enz. tot alle nummers ONE en alle nummers TWO achter elkaar staan.
 • Dit bevel kan ook gegeven worden naar de linker kant maar gebeurd zelden, in dit geval is het By the left side …. march .
 • De nummers ONE staan hierdoor steeds het dichtst bij de bevelhebber.

Bevelen tijdens het marcheren.

 

 • Forward ….. march
 • Bij het kennisgevend bevel ( forward ) plaatst men zijn lichaamsgewicht op de linker voet.
 • Bij het uitvoerend bevel ( march ) begint men te marcheren met rechts.
 • Compagnie (of squad of regiment )…..halt
 • Het uitvoerend bevel halt wordt gegeven op het ogenblik dat de rechter- hiel de grond raakt. Nu heeft men nog twee tellen om te stoppen.
   • Nog een stap met de linker voet.
   • De rechter voet bijsluiten met een stamp.
 • By files right ..... march
 • Op het uitvoerend bevel ( march ) neemt men een bocht naar rechts van 90°
 • Opgelet : Het is hier niet de bedoeling een plotse draai te maken van 90°

De personen aan de binnenkant van de bocht nemen iets kleinere

pasjes, de personen aan de buitenkant nemen iets grotere.

Let er wel op steeds in cadans te blijven!! Iedereen draait op

dezelfde plek waar de eerste twee gedraaid zijn. Let er ook op

steeds op een lijn te blijven met de persoon naast je.

 • By files left …. march
 • Idem als hierboven maar dan naar links.
 • Countermarch .. guide left…….march
 • Men draait al marcherend 180°naar links en keert terug in de richting vanwaar men kwam. Het is de bedoeling dat de personen aan de binnenzijde van de bocht mekaar rakelings passeren.
 • Ook hier zijn dezelfde punten van toepassing beschreven bij opgelet in puntje c)
 • Countermarch..guide right…….march
 • Idem als hierboven maar dan naar rechts.
 • Face…….right
 • Dit bevel wordt gegeven om te groeten tijdens het marcheren.
 • Iedereen kijkt naar rechts behalve de persoon rechts vooraan hij zorgt ervoor dat de formatie recht blijft lopen.
 • Dit bevel wordt ongedaan gemaakt door het bevel “ Eyes ….front”
 • Face……left
 • Idem als hierboven maar dan naar links.

 

****** Er kan gemarcheerd worden in drie snelheden (tempo’s) ******

  • march 90 stappen per minuut
  • quick march …… march 110 stappen per minuut
  • double-quick…... march 165-180 stappen per minuut

  Bevelen enkel te gebruiken vanuit stilstand (halt)

   

  • About……face
  • Dit bevel gebeurd in drie tijden (tellen)
  • Bij het kennisgevend bevel ( about ) plaatst men de linkervoet achter.(op de tenen)
  • Bij het uitvoerend bevel (face) draait men 180°graden linksom.
  • Bij de derde tel sluit men de rechtervoet aan met een stamp.
  • Quarter-turn to the right …… march
  • Ook dit bevel gebeurd in drie tijden (beginnen vanaf het uitvoerend bevel)
  • De rechtervoet een kwart naar rechts draaien. Hoe er rekening mee dat de voeten een hoek vormen van 45°.
  • De linkervoet naast de rechter plaatsen, de hiel ter hoogte van de tenen van de rechtervoet.
  • De rechtervoet aansluiten met een stamp.
  • Quarter-turn to the left……march
  • Ook dit bevel gebeurd in drie tijden. Hier moet er wel op gelet worden dat men met de rechtervoet begint, ook al draaien we naar links!
  • De rechtervoet een kwart naar links draaien (gekruist over de linkervoet) Let er hier ook op dat de voeten een hoek van 45° vormen.
  • De linkervoet naast de rechter plaatsen, de hiel ter hoogte van de tenen van de rechtervoet.
  • De rechtervoet aansluiten met een stamp.
  • Countermarch guide left or right ……march
  • Dit bevel kan ook gegeven worden vanuit stilstand, in dit geval draait men niet schouder aan schouder maar komt de drilinstructeur vooraan staan (links bij guide left en rechts bij guide right) en draait men rond hem terug in de richting vanwaar men komt.
  • Open the ranks……march
  • Dit bevel wordt gebruikt om de rangen te openen om bv. een inspectie mogelijk te maken.
  • Kan enkel uitgevoerd worden met het gezicht naar de bevelhebber.(zoals bij een fall-inn )
  • Het gebeurd ook in drie tijden.
  • Bij twee lijnen, de eerste lijn blijft staan, de tweede lijn doet drie passen achteruit.
  • Bij drie lijnen, de eerste lijn doet drie passen vooruit, de tweede lijn blijft staan, de derde lijn doet drie passen achteruit.
  • Men begint steeds met de rechtervoet dan een pas met de linker en men sluit af met een stamp met de rechter voet.
  • Close the ranks……march
  • Idem als bij “open the ranks “ maar dan omgekeerd.
  • Dis ……. missed
  • Wordt gebruikt om de formatie (de rangen) te ontbinden.
  • Dit bevel is eigenlijk hetzelfde als “ about …face” met als enigste verschil dat men bij de derde tel niet aansluit met een stamp maar gewoon verder stapt.
  • Place……rest
  • Men gaat met de benen lichtjes gespreid staan de handen op de rug.
  • Rest tar ……place
  • Dit bevel kan enkel gegeven worden vanuit de positie “place rest”
  • Men zet een klein pasje naar achter met de linker voet, de handen moeten niet langer op de rug blijven maar mogen eventueel de wapengordel vastnemen.
  • Het is niet nodig uit deze positie eerst terug te keren naar place-rest alvorens naar attention te gaan. Dit gebeurd rechtstreeks!

   

  In two lines fall……inn

  Als de groep te groot is en de beschikbare ruimte gering is kan er voor gekozen worden de fall-inn in twee lijnen te laten gebeuren.

  Bij dit bevel gaat men zoals bij een gewone fall-inn in place-rest voor de bevelhebber staan, in twee lijnen wel te verstaan.

  Vanuit deze positie kunnen de rangen ook gevormd worden, dit gebeurd dan als volgt.

  • Atten…tion
  • Dress ……right
  • De eerste lijn doet dit zoals bij een gewone fall-inn.
  • Bij de tweede lijn strekt de eerste persoon de arm vooruit, de rest lijnt zich gewoon uit op de eerste persoon zoals we gewoon zijn.
  • Eyes ……front
  • Quarter-turn to the right of to the left……march

  Zoals men merkt is het bevel “by two’s …call…off” hier niet nodig, de rij die het dichtst bij de bevelhebber staat zijn automatisch de nummers ONE , de rij het verst van de bevelhebber zijn automatisch de nummers TWO .

Algemene bevelen met wapens  

Het Pistool  

 • Draw……Pistol
 • Bij draw opent men met de linkerhand de holster en houd men de klep recht, met de rechterhand houd men de kolf van het pistool vast.
 • Bij pistol trekt men het pistool en gaat naar de positie “order”.
 • Order……Pistol
 • De rechterarm gestrekt 45° weg van het lichaam en 45°schuin naar voren.
 • De kolf 45° gedraaid. De wijsvinger gestrekt naast de trekker niet erop.
 • Shoulder ……Pistol
 • Hier komt men met het pistool tegen de schouder, de vinger nog steeds gestrekt naast de trekker.
 • Present……Pistol
 • Hier gaat men groeten met het pistool.
 • Men plaatst het pistool met de trekker ter hoogte van de neus en dit zodanig dat de haan naar rechts en de trekker naar links gericht is, de wijsvinger is nog steeds gestrekt naast de trekker. De duim bevind zich op de haan.
 • Aim
 • Hier strekt men de arm (ligt naar beneden gebogen), plaatst men de vinger rond de trekker en spant men de haan op.
 • Aim …… Low of Aim……High
 • Hier richt men zijn pistool in de gevraagde richting.
 • Low is naar de grond gericht, lichtjes schuin van u weg.
 • High is naar boven gericht, lichtjes schuin van u weg.
 • Aim-low is het meest gebruikte bevel,aim-high word maar zelden gebruikt.
 • Fire
  • Hier wordt de trekken overgehaald en zodoende een schot gelost.
  • Na het vuren keert men terug naar schouder.

 

>>> Het bevel 4, 5, en zes kan meerdere malen na elkaar gegeven

worden, de melding daaromtrent gebeurd voor aanvang als volgt:

vb : Three shots on my command.

 • Return……Pistols
 • Bij het eerste bevel “return”, doet men met de linkerhand de flap (klep) van de holster omhoog en stopt men het pistool terug in de holster.
 • Op het tweede bevel “pistol” sluit men de klep van de holster.
 • Dit bevel kan zowel gegeven worden vanuit de positie “order” maar ook rechtstreeks vanuit de positie shoulder. Bij deze laatste gaat men op het eerste bevel in een vloeiende beweging naar order en plaatst dan het pistol in de holster, het tweede deel van het bevel blijft gelijk.

De Sabel

 

 • Draw…… Saber
 • Bij “draw” trekt men de sabel een 15 tot max. 20 cm uit de schede.
 • Bij “ saber ” trekt men de sabel volledig en gaat men naar “order”.
 • Order…… Saber
 • Hier strekt men de arm tot de sabel en de arm een lijn vormen.
 • De arm moet een hoek vormen van 45° ten opzichte van het lichaam, 45° naar de grond gericht en dit ook 45° schuin naar voren.
 • Ook draait men het lemmet 45°naar rechts en dit met de duim bovenop de handbescherming.
 • Shoulder …… Saber
  • Het handvat van de sabel wordt in de zij getrokken zodanig dat het lemmet de zijkant van de schouder raakt.
 • Present……Saber
 • Hier gaat men groeten met de sabel.
 • Het bovenste deel van het handvat wordt ter hoogte van de neus gebracht, zodanig dat men er net over kan kijken.
 • Let er wel op dat de onderarm een hoek vormt van 45°.
 • Het lemmet mag de rand van de hoed raken.
 • De duim bevind zich op de handbescherming en de pink gestrekt tegen het handvat (niet er rond).
 • Return……Saber
 • Bij “return” stopt men het lemmet tot op een 20 tal cm terug in de schede.
 • Bij “Saber” duwt men het lemmet er volledig in.

 

>>> Indien beide wapens gemengd gebruikt worden dan vermeld men het

wapen niet maar gaan de bevelen als volgt:

vb. Draw……Arms

Line of battle ( gevechtslinie )

 

Om in “line of battle te komen bestaan er twee bevelen:

FRONT en IN TWO LINES TO THE FRONT

Dit bevel moet steeds opgevolgd worden ook als dit van een persoon komt die op dat moment geen dienstdoend bevelhebber is!

Het is ook belangrijk de rangen steeds gesloten te houden.

In deze positie werkt men niet langer met “files” maar met lijnen

“ lines ” genoemd.

 • Front
 • Hier komt men zo vlug mogelijk op een lijn schouder tegen schouder voor de bevelhebber.
 • In two lines to the front
 • Ook hier komt men zo vlug mogelijk voor de bevelhebber maar dan wel in twee lijnen, schouder tegen schouder.

 

Marcheren in line of battle  

De bevelen forward-march en halt zijn identiek als bij het gewoon marcheren. Let er wel op dat ook tijdens het marcheren men schouder aan schouder blijft, wat wil zeggen met gesloten rangen.

 • Left Wheel…… march
 • Hier draait men op een lijn naar links. De linkse persoon zal hierbij zeer kleine pasjes moeten nemen, de uiterst rechtse zeer grote. Men blijft draaien tot het bevel forwards-march wordt gegeven. Let er wel op steeds in de juist cadans te blijven. Tijdens deze handeling kijkt men in zijn ooghoeken naar de persoon naast je en zorg je ervoor dit je op een lijn naast hem blijft.
 • Right Wheel……march
 • Idem als bij “L eft Wheel” maar dan naar rechts.

Bevelen om te vuren in line of battle

Hier is het zeer belangrijk goed te luisteren naar de bevelen!!!

Dit is niet altijd gemakkelijk zeker niet tijdens een charge.

 

*** Voor men het bevel krijgt om de wapens te trekken (draw) krijgt men eerst de melding met welke wapens we gaan werken. In dit voorbeeld is het pistool het gebruikte wapen. Dit gebeurd alsvolgt “ for … pistols ” Diezelfde melding kan ook gebeuren voor het geweer “ for …riffles”, hier is het eerstvolgende bevel

Load ipv. Draw. Bij load wordt de haan gespannen. ***

 • Draw…… pistol
 • Iedereen(alle lijnen) trekt zijn wapen.
 • Shoulder …… pistol
 • Ook dit bevel is algemeen.
 • First file… aim
 • Dit bevel is enkel voor de eerst lijn!!!
 • Zolang de melding “ second line ” niet gedaan wordt blijven alle volgende bevelen enkel voor de eerste lijn!!!
 • De bevelhebber steekt op dit bevel de sabel omhoog.
 • (Aim) for target
 • Hier kunnen verschillende meldingen gebruikt worden zoals : aim to kill of aim low (hier wil dit zeggen “mik voor de onderste ledematen” het is niet de bedoeling naar de grond te richten zoals bij de Dixie )
 • De bevelhebber steekt nog steeds de sabel omhoog.
 • Fire
 • De bevelhebber steekt de sabel vooruit en gaat daarna naar schouder.
 • Nadat men gevuurd heeft keert men terug naar schouder.
 • Second line ……aim
 • Bij dit bevel gaat de eerste lijn hurken op de linker knie. Dit is zeer belangrijk!!!
 • De tweede lijn volgt de bevelen op.
 • Zolang de melding “ first line ” niet gedaan wordt blijven alle volgende bevelen enkel voor de tweede lijn.

>>>> De volgende bevelen zijn dezelfde als bij de eerst lijn.

Bij de melding “first line” gaat de tweede lijn hurken op de linker knie.

>>>> In dit voorbeeld wordt er een schot per lijn gegeven. Let er wel op dat er

ook andere combinaties mogelijk zijn!! Daarom is het ook nodig zeer

aandachtig te zijn als de bevelen worden gegeven.


Verder toelichtingen bij “in line of battle

 

 • Vergeet nooit dat we bezig zijn met wapens “ ook al zijn het maar alarmpistolen of losse flodders “ Het blijven WAPENS dus een beetje gezond verstand en voorzichtigheid is hier zeker nodig!! Richt nooit rechtstreeks naar personen, zeker niet naar het aangezicht .  
 • Er zijn meerdere combinaties van vuren mogelijk hiervan enkele voorbeelden.
  • Drie maal twee schoten per lijn.
  • Twee maal drie schoten per lijn.
  • Een maal twee, een maal vier per lijn enz.
  • Ook kan men het bevel geven de trommel leeg te schieten. Dit gebeurd alsvolgt: Fire at will ……Fire. Dit kan wel nooit het eerste bevel zijn en kan dus enkel na min een schot zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
 • Als de trommel leeggeschoten is wordt het pistool automatisch geladen wanneer het bevel wisselt van lijn. Dus wanneer men gehurkt zit. Bij geweren gebeurd dit wel te verstaan na ieder schot aangezien men hier geen trommel heeft. Er bestaat hier ook een bevel voor nml.: reload ……arms. Dit wordt wel weinig gebruikt tijdens een aanval.
 • Als we een reenacting als de deze doen is het ook logisch dat verschillenden onder ons sneuvelen. Ook hierbij zijn er enkele richtlijnen.
  • Als er iemand uit de rangen sneuveld moeten de rangen onmiddellijk terug gesloten worden (men blijft te allen tijde schouder aan schouder)
  • Als de bevelhebber sneuveld (op het slagveld is dit meestal een eerste of tweede luitenant) neemt de volgende in rang onmiddellijk het bevel over. Om dit aan te tonen trekt deze zijn sabel. Indien hij geen sabel bij heeft neemt hij deze van de gesneuvelde officier. Zo gaat men steeds verder en dit steeds lager in rang.
  • Als de vaandeldrager sneuveld wordt de vaandel verder gedragen door de persoon het dichtst bij. Het is zeer belangrijk erop te letten dat de vlag of vaandel nooit de grond raakt. De vaandeldrager is bijna nooit gewapend, vergeet niet dat het een grote eer is de vaandel of vlag te mogen dragen.
 • De reden waarom we in battle line steeds schouder aan schouder blijven is vrij simpel. Je hebt nooit het gevoel alleen te zijn “SAMEN STERK”

Overgaan tot een charge  

Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Er kan geopteerd worden om in een of in twee lijnen tot de aanval over te gaan.

In twee lijnen

 

 • Er word steeds eerst melding gemaakt van de charge. Dit gebeurd met de melding” For ……Charge” Bij dit bevel komen de lijnen die eventueel nog gehurkt zitten onmiddellijk recht.
 • Een aanval wordt steeds marcherend ingezet en dit meestal van het gewone tempo tot eventueel een double-quick . Dit heeft vooral de bedoeling de vijand schrik aan te jagen.
 • De bevelen op een rijtje gezet.
 • For ……Charge
 • Draw……Arms
 • Alle beschikbare wapens worden getrokken.
 • Het bevel Draw…… Saber kan hier ook gegeven worden, in dit geval neemt men het vuurwapen in de linkerhand.
 • Forward……March
 • Let er op wij zijn nog steeds in gevechtslijn dus: schouder aan schouder
 • Quick-march ……March
 • In gesloten formatie blijven! Schouder aan schouder.
 • ( Double-quick ……March)
 • Men blijft nog steeds schouder aan schouder!
 • Charge
 • Bij dit bevel worden de lijnen gebroken om over te gaan tot de individuele aanval.
 • Tegelijk met het geven van het bevel zal de bevelhebber de sabel vooruit steken zoals dit ook bij” fire het geval is.

 

In een lijn  

 • Hier wordt eerst “Front” geroepen, de volgende bevelen zijn gelijk aan de deze hierboven beschreven.

 

Inspectie van de wapens  

De Sabel  

De troepen worden door de bevelhebber door middel van de drilcommando’s met het gezicht naar de bevelhebber toe gebracht. Daarna volgen deze bevelen.

 • Open the ranks……March
 • For Saber inspection …Draw……Saber
 • Shoulder ……Saber

Hierna doet de bevelhebber een “ about-face ” en geeft de melding

Captain company ready for inspection……Sir. Eerst wordt de bevelhebber door de kapitein gecontroleerd, daarna de rangen ondertussen maakt de bevelhebber terug een about-face . De procedure voor deze controle gaat als volgt:

  • Als de kapitein voor u komt dan groet je met de sabel (present).
  • Vanuit present draai je de arm zover mogelijk naar rechts hierbij zak je lichtjes tot schouderhoogte. Als je met de arm niet verder meer kan draai je door met de pols zodanig dat de linkerkant va het lemmet kan gecontroleerd worden.
  • Van hieruit draai je met de arm terug naar links zodat de rechterkant van het lemmet kan gecontroleerd worden. Let er wel op dat tijdens het draaien de sabel steeds op schouderhoogte blijft.
  • Als laatste beweging keer je terug naar schouder.

Als de laatste persoon gecontroleerd is keert de kapitein terug naar de bevelhebber en geeft het bevel terug aan hem.

Het Pistool   

De procedure en de bevelen zijn met uitzondering van een paar punten gelijk als voor de sabel.

 • Een wapen kan nooit ter inspectie aangeboden worden als deze geladen is!!! Aangezien er op kamp in de meeste gevallen wel een geladen revolver gedragen wordt is het nodig de volgende procedure uit te voeren alvorens de inspectie kan gebeuren.
  • De voorbereiding is tot aan het bevel “ shoulder ” gelijk als bij de sabel.
  • Vanuit de positie shoulder gaat men naar “Place……Rest”
   • Bij place-rest met een getrokken wapen spreid men lichtjes de benen en word het wapen ondersteund met de linkerhand ( op een gesloten vuist met de duim bovenop) dit ter hoogte van de buik.
  • Unload ……pistol
   • Op het uitvoerend bevel (pistol) maakt men de trommel leeg.
  • Atten …tion
   • Aangezien we met een getrokken wapen staan wil dit eigenlijk zeggen dat we naar de positie “shoulder”moeten komen.
  • Vanaf hier werken we terug verder zoals bij de sabelinspectie.
 • Als men het pistool toont van rechts naar links keert men niet terug naar schouder maar bied men zijn wapen aan voor eventueel verdere inspectie. Dit gebeurd als volgt:
  • Men houd het pistool voor zich uit ter hoogte van de borst en dit op een open handpalm!! Zodanig dat de kapitein, als hij het nodig acht het wapen kan nemen en dit nader inspecteren. Als de kapitein het wapen terug in de handpalm legt of als hij het niet nodig vind dit nader te inspecteren keert men terug naar schouder.

>>> Bij een inspectie zonder wapens maakt men zich groot (schouders naar

achter,borst vooruit) en heft fier de kin omhoog op het ogenblik dat uw

overste voor u komt te staan.

 

De Vlaggegroet

 

 • De troepen worden per squad onder begeleiding van de squadoverste en met de gebruikelijke drill-commandos naar het paradeplein gebracht. Indien verschillende compagnies aanwezig zijn kan men ook per compagnie werken in plaats van met squads. Een mogelijkheid is ook dat de verschillende compagnies op kamp verdeeld worden in twee of drie squads.
 • De squads worden als volgt geplaatst:
  • Een squad links opzij voor de vlag.
  • Een squad rechts opzij voor de vlag.
  • Eventueel een derde squad rechtop de vlag.
 • De troepen worden door hun squadoverste met het gezicht naar deze geplaatst en dan in “ place-rest ” gebracht. hierna doet de squadoverste een about-face en gaat dan zelf in “ place-rest staan.
 • Vanaf dit moment wordt het bevel overgenomen door één officier die zich aan (achter) de vlaggenmast bevind. Achter hem staan de Staff & Commanding Officers .

  

Bevelen tijdens de vlaggegroet

 

 • Atten……tion
 • Flag posts to the front (and post)……March
 • Op het uitvoerend bevel “March” komen de twee aangeduide personen tot op twee passen van de vlaggenmast. Dit moet wel volledig gebeuren volgens de marcheer- drill. De flag-posts bevinden zich in de squads opzij van de vlag niet in de deze ervoor.
 • Met rechts te beginnen neemt men twee stappen (1rechts een links) men eindigt net als bij de drill met een rechtse hielstamp.
 • Hierna doet men een “ quarter-turn ” in de richting van de vlag.
 • Men marcheert tot men zich op een lijn met de mast bevind. Let er wel op te beginnen met rechts en te stoppen met een rechter hielstamp.
 • Men doet een “quarter-turn” naar de vlag toe.
 • Als men zich nu op twee passen van de vlag bevind was dit de laatste beweging. Als dit niet het geval is marcheert men zoals in punt 3) tot op twee passen van de mast.
 • Draw……Saber
 • Shoulder ……Saber
 • Flagposts …Prepair to raise (of relieve )…… Flag
 • Bij het uitvoerend bevel (March) doen de Flagposts twee passen naar de mast (opnieuw zoals bij het marcheren eerste pas rechts dan links en afsluiten met een rechter hielstamp)
 • Een van de twee maakt het touw los en houd deze vast met de linker hand boven het rechter.
 • Present……Arms
 • De Staff & Commanding Officers die achter de vlag staan groeten niet met de sabel maar salueren (met de hand)
 • Flagposts… Raise (of relieve)……Flag
 • Op het uitvoerend bevel “flag” wordt de vlag in een vloeiende beweging gehesen (omhoog) of gestreken (naar beneden).
 • Als er van vlag gewisseld wordt gebeurd dit in een vloeiende beweging wat wil zeggen zonder verder bevel!
 • De tweede flagpost zorgt ervoor dat de vlag de grond niet raakt en helpt bij het vouwen van de vlag.
 • Als het touw vastgemaakt is nemen (marcheren) de Flagposts twee passen naar achter en groeten de vlag (salueren).
 • Shoulder ……Arms
 • Order……Arms
 • Return……Arms
 • Flagposts return to your ranks……March
 • Dit gebeurd opnieuw volgens de marcheerdril. Idem als in punt b) maar dan in omgekeerde volgorde.
 • De drill officer geeft eventueel het woord aan de commanding officer of aan iemand van de staff . Als dit gebeurd worden de troepen eerst in “ place-rest ”geplaatst. Als de drill officer het commando terug krijgt plaatst hij de troepen terug in “ attention ”.
 • Dis…… missed

Het vormen van een erehaag

Dit gebeurd steeds in wat men noemt paradedril, dit wil zeggen

dat men marcheert met kleinere pasjes en meestal met

geschouderde sabel.

 

 • Bij het vormen van de rangen wordt de sabel geschouderd tussen de bevelen “by two’s-call off ” en “by the right of left side … march ”
 • Er wordt gemarcheerd tot op de voorziene plaats zoals reeds vele malen beschreven . Dit gebeurd wel in paradepas.

 

Bevelen tot het vormen van de haag

 

 • First file quarterturn to the left Second file quarterturn to the right ……March
 • Zoals men kan zien bestaat dit bevel uit twee kennisgevende bevelen en een uitvoerend. De “ first file” zijn de nummers ONE bij het vormen van de rangen de “ second file” zijn de nummers TWO . Het is wel belangrijk dat bij het uitvoeren van de kwartdraai de tweede pas een veel grotere pas is dan deze die we normaal toepassen en dit om de erehaag voldoende breed te krijgen.
 • About ……Face
 • Door dit bevel uit te voeren is de haag gevormd.

bevelen tijdens de ceremonie  

 • Present……Saber
 • Dit gebeurd wanneer de leden van de staf en de bruidegom de haag passeren. NIET VOOR DE BRUID!
 • Shoulder ……Saber
 • Place……Rest
 • Deze positie word ingenomen nadat iedereen de haag gepasseerd is. Deze kan ook aangevuld worden met “rest tar place”
 • Attention
 • Present……Saber (voor het gehuwde koppel)
 • Voor een eresaluut gaat men in een vloeiende lijn van schouder naar present en dan strekt men de arm . De duim bevind zich op de handbescherming.
 • Shoulder ……Saber
 • De sabel wordt teruggeplaatst en de rangen ontbonden volgens de gekende procedure.

 

Aflossing van de wacht  

Dit is een van de moeilijkere uit te oefenen procedures

en dit omdat er een hele reeks handelingen moet

uitgevoerd worden met een beperkt

aantal bevelen!

 

 • Hier werkt men met een beperkt aantal militairen, min 6 + 1 officier en de twee wachten. Daarom spreekt men hier van een sectie “ section .
 • De sectie wordt met de reeds gekende bevelen tot op een drietal meter van de af te lossen wacht tot stilstand gebracht. “ section ……halt”

 

procedure voor de aflossing

 

 • Prepare to relieve…… Guards
 • Bij het uivoerend bevel “ guards ” maken de twee middelste personen in de sectie een quarter turn naar buiten zodanig dat ze met de rug tegenover elkaar komen.
 • Relieve…… Guards
 • Hier gelden dezelfde regels als voor de “Flagposts” tijdens de vlaggegroet.
  • Men doet twee stappen voorwaarts en eindigt met een rechterhielstamp om zo de sectie te verlaten.
  • Men doet een quarter turn in de richting van de af te lossen wachten.
  • Men marcheert tot net voorbij de sectie. (stoppen met een rechterhielstamp)
  • Men doet een quarter turn naar elkaar toe.
  • Men marcheert in twee passen naar elkaar zodanig dat men op dezelfde lijn als de sectie staat.
  • Men maakt opnieuw een quarter turn naar de af te lossen wachten toe.
  • Men marcheert tot net voor de af te lossen wachten.
  • De nieuwe en de af te lossen wachten geven elkaar de groet met het wapen.
De af te lossen wachten doen een quarter turn naar buiten gericht zodanig dat ze met de rug naar elkaar gericht zijn en
  • marcheren twee passen. Op dat ogenblik nemen die nieuwe wachten hun plaats in en doen een “ about face”
  • De afgeloste wachten marcheren tot aan de open plaatsen in de sectie,doen een quarter turn naar elkaar toe en marcheren in de rangen. In de rangen doen ze opnieuw een quarter turn zodanig dat ze opnieuw in de richting van de rest van de sectie staan.
  • De sectie marcheert van de wachten weg met de gekende bevelen en wordt dan ontbonden

Verdubbelen van de files   

Men kan in plaats van in twee files ook in vier files werken en dit met de volgende bevelen.

 

 • Compagnie……Halt
 • Quarter turn to the left ……March
 • Het is de bedoeling met het gezicht naar de drill-officer te staan .
 • By files…… call .. off
 • Dit is hetzelfde bevel als “by two’s …call…off” maar hier gaat men niet individueel aftellen maar in files. Hiermee wordt bedoeld een persoon van de eerste lijn (line) samen met de persoon achter hem.
 • By the right side……March
 • Dit is ook hetzelfde als beschreven bij “het vormen van de ragen” alleen moet men steeds rekening houden dat men hier met files werkt en niet individueel! Het is dus de eerst file (ONE) dat een kwart naar rechts draait en de tweede file (TWO) dat zich naast de eerst file plaatst. Probeer dit in een vloeiende beweging te doen!

>>>> Van hieruit kan men opnieuw alle bevelen gebruiken zoals die er zijn voor

het marcheren in “ two files”

Terugkeren van vier naar twee files

Dit gebeurd met een enkel bevel en wordt uitgevoerd van

uit de positie “halt”

Dit gebeurd in een vloeiende voorwaartse beweging.

Men zal merken dat de personen die de eerste beweging

gemaakt hebben laatste zullen staan op het moment

dat men terug in twee rangen staat.

 

 

 • Undoable……Files
 • De twee personen die vooraan links op de eerste lijn staan draaien naar de bevelhebber toe en nemen plaats net buiten de formatie. Ze blijven wel achter elkaar staan! (dit is de eerste file “ one ” bij het aftellen voor het verdubbelen van de files)
 • De volgende twee personen die nu nog alleen op de eerste lijn staan plaatsen zich rechts van de personen die de formatie reeds verlaten hebben en dit opnieuw achter elkaar! (dit is de tweede file “ two ” bij het aftellen voor het verdubbelen van de files)
 • Op deze manier gaat men verder tot de nieuwe formatie gevormd is. (in twee lijnen waarbij iedereen met het gezicht naar de drill-instructor staat )
 • Vanuit deze opstelling werkt men verder met de reeds gekende bevelen.

Gevechtsdrill met de sabel

 • Het vormen van de rangen voor de gevechtsdrill.
 • In two lines … fall …… Inn
 • Dress ……Right
 • Eyes ……Front
 • Open the ranks……March
 • For saberdrill… Dress ……Right
  • Hier verdubbeld men de afstand tussen de personen in beide lijnen. Dit gebeurd op dezelfde manier als een gewone dress-right met als enige verschil dat men hier de arm niet uitsteekt. Dit gebeurd op het zicht. Voor de eigenlijke oefening begint wordt de afstand voor alle zekerheid nog eens getest met de sabel.
 • Eyes ……Front
 • Draw……Saber
 • Shoulder ……Saber
 • Place……Rest
  • Bij “place-rest” met de sabel ondersteund men de sabel op de duim van de gesloten linkervuist, de voeten zijn lichtjes gespreid.
 • De bevelen voor het uitoefenen van de drill.
 • Moulinaid

Hier draait men met de sabel en dit steeds in voorwaartse richting. Met de snee van de sabel naar voor! Men blijft deze beweging uitvoeren tot het bevel “ place-rest ” wordt gegeven. Dit is tevens ook altijd het eerste bevel dat gegeven wordt en dit met de bedoeling de spieren op te warmen.

 • Point Hier steekt men met de sabel recht vooruit. Aan dit bevel kunnen verschillende richtingen toegevoegd worden, als dit bevel gegeven wordt zonder richting is het steeds recht vooruit.
 • Left..Point (links)
 • Right..Point (rechts)
 • Rear Left..Point (linksachter)
 • Rear Right..Point (rechtsachter)
 • Cut Hier heft men de sabel en slaat hem naar beneden. Zonder aanwijzing van de richting is ook dit bevel recht vooruit.
 • Left..Cut (links)
 • Right..Cut (rechts)
 • Rear Left..Cut (linksachter)
 • Rear Right..Cut (rechtsachter)
 • Parry Dit is het bevel om ons te verdedigen. Hier brengt men de sabel ligt omhoog en met gestrekte arm voor zich uit, de punt van de sabel is hier niet naar voor gericht maar wel naar links.
 • Left Parry (links)
 • Right Parry (rechts)
 • Rear Left..Parry (linksachter)
 • Rear Right..Parry (rechtsachter)
 • Deze bevelen zijn tegen “cavalerie” dezelfde bevelen kunnen ook gebruikt worden tegen het voetvolk “infanterie.”Bij het uitvoeren van de bevelen moet men hier wel iets dieper naar de grond richten! Ze worden dan vooraf gegaan door de volgen de melding: Against Infantry…gevolgd door het bevel. Deze melding gebeurd slechts eenmaal en blijven gelden tot de melding Against Cavalry word gedaan.

Hou er wel rekening mee dat deze oefeningen normaal gezien uitgevoerd worden te paard! Je moet dus steeds rekening houden met de kop van het paard.

Het is wel wenselijk dat men deze oefening uitvoert met pit, kracht en enthousiasme. Op deze manier oogt het veel mooier en is het ook plezanter om te doen.