Beste collega’s

Wij ziin terug van onze reis naar de U.S.A meer bepaald Gettysburg, waar ik heb deelgenomen aan het imposante re-enactment of” The Battle of Gettysburg “dat werd gehouden op 1,2 & 3juli 2011 .
Er waren begin verleden jaar reeds schriftelijke contacten met onderstaande heren, behalve voor het pas opgerichte N.S.P.B.A . waarvan US Generaal Francois Le Carat de bezieler is.
Voor mijn vertrek naar Gettysburg had ik reeds een zekere gerustheid dat ik zou slagen in mijn opzet die ten goede zou komen aan alle welmenende re-enactors, maar de onderstaande heren wilden dat ik mijn verkregen certificaten van de Governor van Texas “Rick Perry “,de Senaat en Senator Kip Averitt in Gettysburg kwam staven en mijn intenties in een gesprek met hen uitgebreid kwam toelichten .

We hebben goed nieuws voor de goedmenende zowel Noord als Zuid re-enactors in België.
Na een uitgebreid gesprek met de hoogst geplaatste Officieren in Gettysburg “ Generaal Robert Edward Lee” en zijn Staff Officers kan ik u het volgende melden, dat deze heren notie hebben genomen van en de Certificaten hebben ondertekend voor de oprichting van the “C . S . A” Confederate Southern Army alsook voor de gezamenlijke oprichting van de “N.S.P.A.B” North . South . point . Academy . Of . Belgium dat tot stand kwam op het kamp van gewezen US Colonel Francois le Carat “ Generaal ULYSSES . S . GRANT” EN ZIJN STAFF OFFICERS . tekenden het certificaat voor het Noorden “ N.S.P.A.B” North . South . point . Academy . Of . Belgium

dat nu van start kan gaan. Dit met de steun, goedkeuring en erkenning van Generaal “Robert Edward Lee” en zijn Staff Officers en“ Ulysses. S. Grant” en zijn Staff Officers .
Het gesprek met bovenvermelde heren is op een ontspannen manier verlopen .
De heren kwamen in de loop van de avond tot de beslissing ,dat gezien mijn staat van dienst en de referenties van de Governor van Texas “Rick Perry” De Senaat en Senator “Kip Averitt” , de voorgenomen intenties van die aard zijn dat een officiële erkenning voor de hand lag.
De erkenning werd uitgevoerd en bekrachtigd op het slagveld van Gettysburg op 1 juli 2011;
Er werd mij opgedragen om ook in 2013 aanwezig te zijn om verslag uit te brengen over de werking en de stand van zaken van de C .S.A en N.S.P.A.B toe te lichten .

Ik werd benoemd tot Full General door the commanding Generaal Robert Edward Lee dit in het bijzijn van zijn Staff Officieren (zie film, foto’s & Certificaten).
Er werd mij opgedragen om als Civil War Re-enactor de naam van Generaal John Bell Hood aan te nemen, “Commanding Officer of the Army of the West “ in General Longstreet first Corps, known as Hood’s Division .

Francois Le Carat werd benoemd tot Generaal door de commanding Generaal Ulysses . S . Grant eveneens in het bijzijn van zijn Staff Officieren, zie film & foto’s.

Wij hebben ons voor de zoveelste maal weer eens ingezet in het belang van allen, we hopen dat dit een voorbeeld en verbetering zal zijn in de verstandhouding en inzet binnen het re-enactment in België.

Most Respectfully
General John Bell Hood
Commanding

A Re-enactor's Prayer

"Lord, watch over us as we strive to keep alive the memory of our ancestors.
Let us never forget nor take for granted the hardships, pain, loss,
and happiness of those whose lives we seek to portray.
Though we re-enact wounding and death,
keep us all safe from actual harm on the field and in camp.
Shower your blessings upon our company and let us be a light to our brothers and sisters.

In your holy name we pray, Amen.."

Pledge to the C.S.A

I pledge allegiance to the Constitution
of the Confederate States of America,
And to the Republics
Through which it stands,
our Nation, under Almighty God,
With Liberty and Justice for all.